Tømme septiktanken?

Alle avløpsanlegg har en eller annen form for slamavskiller (også kalt septiktank) som må tømmes med jevne mellomrom for at avløpsanlegget skal fungere. Det er Norva24 (tidligere Septik 24) som står for slamtømming i alle NIR-kommunene.

Avfall fra septiktanken kalles kloakkslam. Dette komposteres og går tilslutt tilbake til naturen. Det er kun urin, avføring og dopapir som skal i do. Alt annet søppel som oppstår på badet skal kastes som avfall. Skyll derfor ikke ting av plast/gummi ned i avløpet. Tøm heller ikke farlig avfall i kloakken.

Vis do-vett, kast søpla i søppelbøtta og ikke i do!

 

Når skal tanken tømmes?

Avløpsanlegg for boliger skal tømmes hvert 2. år, mens hytter og fritidsboliger skal tømmes hvert 4. år. 

Oppdal kommune har litt andre regler for slamtømming. Les mer om deres ordninger.

Sjekk selv når tanken var tømt

Nå kan du som eier slamavskiller/septiktank selv kontrollere når tanken din sist var tømt eller når neste tømming er planlagt utført. Slik gjør du:

Gå inn på www.septik24.no, og legg inn ditt gårds- og bruksnummer under feltet «Min tank». Her får du informasjon om anlegget ditt, når tanken sist ble tømt av Norva24, og neste planlagte tømming. Opplysninger om ekstra tømminger utført av kommunen vil ikke komme opp her.

Slamtømming / innsamling

Du får et varsel fra Norva24 om tømming 1-2 uker før tømming starter opp.  

Du må sørge for at lokket ikke er låst, at det er gravd frem dersom det er behov for det, og at lastebilen kan komme fram til tanken for å få tømt. Dersom Norva24 må gjøre denne jobben for deg, påløper ekstra kostnader etter medgått tid.

Kommunen (og dermed også Norva24) har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

 

Ta kontakt med din kommune for spørsmål om ordinær tømming eller nødtømming.