Styret i NIR

Styret i NIR består av sju politisk valgte medlemmer. Det er representantskapet som velger styre etter forslag fra kommunene.

Følgende kommuner deler representanter i styret:

Aure og Smøla: 1 representant

Halsa og Tingvoll: 1 representant.

 

Styret 2015 - 2019
Styremedlem Kommune(r)
Birger Træthaug (Smøla) Aure, Smøla
Svein Kongshaug Averøy
Solvår Skogen Sæterbø (Halsa) Halsa, Tingvoll
Maritta Ohrstrand (nestleder) Kristiansund
Eli Dahle Oppdal
David Grøvdal Rauma
Eilif Lervik (leder) Sunndal