Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Smøla kommune, fagkonsulent tekniske tjenester, vakt og beredskap
E-post
Telefon 71 54 46 17