Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på noen spørsmål som vi har fått tidligere. Finner du ikke svar på ditt spørsmål? Søk på sortere.no, her finner du svar på hvordan en sorterer det meste.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan sorterer jeg isopor?

Store mengder isopor, for eksempel emballasje rundt hvite- og brunevarer, leveres på gjenvinningsstasjonen. Isopor i små mengder, for eksempel matemballasje, er restavfall. 

NB! Isopor må ikke legges sammen med plastemballasje i plastsekkene som deles ut av kommunen.

Hvordan sorterer jeg malingsspann?

Malingsspann, i plast - Hvis spannet har malingsrester skal det sorteres som farlig avfall.

Malingsspann, i plast - Hvis spannet er helt tomt og tørt, kan den sorteres som plastemballasje.

Malingsspann, i metall sorteres som Farlig avfall eller Restavfall. Helt tomme og tørre malingsspann skal leveres til det kommunale gjenvinningsanlegget. Disse skal ikke i returpunktene.

 

Hvordan sorterer jeg plastjuletre med lys?

Juletre i plast sorteres som restavfall og må leveres inn på gjenvinningsstasjonen.

Hvis det er elektriske komponenter i treet, må det sorteres som elektrisk / elektronisk avfall. EE- avfall leveres gratis på gjenvinningsstasjonen.

Kan jeg levere inn bildekk på gjenvinningsstasjonen?

Våre gjenvinningsstasjoner tar ikke imot bildekk. Dekk kan leveres til forhandler uten krav om nykjøp.

Kan bøker kastes i papirdunken?

Pocketbøker kan kastes i papirdunken. Bøker som er innbundet skal kastes som restavfall eller du kan skille permen og innmaten. Permen kastes i restavfallet, og innmaten sorteres sammen med papiret.

Keramikk, porselen og glass - Hvor skal keramikk, porselen og glass som ikke er emballasje kastes?

Keramikk og porselen gjenvinnes ikke og må kastes i restavfallet. Ildfastglass har høyere smeltepunkt enn vanlig glass og kan derfor ikke gjenvinnes. Om det du skal kaste er fullt brukbart, kan du levere det til gjenbruk på et loppemarked, i bruktbutikker eller på gjenbruksbua om din kommune har en sånn.

Impregnert tre - Kan gammelt trykkimpregnert treverk brennes?

Nei. Alt trykkimpregnert treverk skal leveres til gjenvinningsstasjonen i din kommune. Dette gjelder både gammel CCA-impregnering (inneholder kobber, krom og arsen) og den nye kobber-impregneringen. Brenning av trykkimpregnert treverk vil avgi miljøskadelige gasser, og asken etter forbrenning er svært giftig.

Hvorfor samler dere bare inn glass- og metallemballasje på returpunktene?

Minst 80 % av glass- og metallemballasjen må samles inn igjen, hvis ikke vil myndighetene innføre en avgift på alle produkter som er emballert i glass og metall. En slik avgift vil bety dyrere produkter i butikkhyllene for oss og mindre salg for produsentene. Produsentene har derfor etablert en frivillig ordning gjennom Sirkel AS for å få samlet inn mest mulig av ”sitt" glass og metall. I dag kjøper Sirkel glass- og metallemballasjen som vi samler inn og resirkulerer den. De vil naturlig nok bare kjøpe glass og metall som de har ansvar for, altså emballasje. Derfor gjelder denne ordningen kun for emballasje.

Leier NIR ut containere ?

Verken NIR eller kommunene leier ut store containere. Du må ta kontakt med private selskap for leie av containere.

Hjelp til å levere avfall ?

NIR eller kommunene har dessverre ikke kapasitet til å hjelpe deg med dette.

Kan jeg levere næringsavfall?

Noen av våre kommuner tar imot næringsavfall. Ta kontakt med din kommune for mer informasjon.

Sortere Bedrift - Enkel avfallshåndtering for din bedrift. Finn ut hvor din bedrift kan levere avfall eller hvem som kan hente det. Her finner en også informasjon om avfallstyper, deklarering, lover & regler mm.

Hvor skal man kaste vanlige lyspærer, brukte skruer og spiker?

Vanlige lyspærer kan leveres hos en butikk som selger lyspærer. De har plikt til å ta imot dette gratis. Du kan også levere det til kommunens gjenvinningsstasjon.

Skruer og spiker kan du levere til kommunale mottak for metaller eller til skraphandler.

NB! Hverken lyspærer, skruer eller spiker må kastes i container for glass- og metallavfall eller i restavfallet! Lyspærer må ikke knuses siden de inneholder tungmetaller.

Er det sant at papiravfallet blir brent fordi det ikke er kapasitet til å gjenvinne det?

Nei, det er ikke sant. Alt papir som samles inn sendes til gjenvinning. Vi har ikke opplevd problemer med kapasiteten. En sjelden gang har vi sendt papiret til forbrenning fordi det har vært for vått eller for forurenset (av matavfall o.l.) til at det kunne gjenvinnes.

Hvorfor samler dere bare inn plastemballasje i sekkene?

Minst 80 % av emballasjeplasten må samles inn igjen, hvis ikke vil myndighetene innføre en avgift på alle produkter som er emballert i plast. En slik avgift vil bety dyrere produkter i butikkhyllene for oss og mindre salg for produsentene. Produsentene har derfor etablert en frivillig ordning gjennom Grønt Punkt Norge for å få samlet inn mest mulig av ”sin” plast. I dag kjøper Grønt Punkt den plasten som vi samler inn og resirkulerer den. De vil naturlig nok bare kjøpe plast som de har ansvar for, altså plast som er emballasje. Derfor gjelder denne ordningen kun for plastemballasje

Hvorfor må plasten være ren og tørr?

Skitten plast vil lukte og kan tiltrekke seg utøy.

Sekkene har små hull slik at skal være det lettere å presse mye plast i sekkene og på renovasjonsbilen. Hvis plasten ikke er tørr, vil det lett bli kliss, fukt og mugg i sekken.

Plasten skal resirkuleres og bli til ny plast. Det blir ikke ny plast av ketsjup, såpe og matrester.

Hvis plasten er vanskelig å få ren, kast den i restavfallet. Ikke sløs med varmtvann og såpe for å få vasket den.

Hvilken plast skal ikke i plastinnsamlingen?

Dette vil vi ikke ha i plastinnsamlingen:

Våt og skitten plastemballasje (leveres som restavfall).

Plastemballasje som har vært brukt til farlig avfall og er merket med oransje faresymbol (leveres som farlig avfall).

Plast som ikke er emballasje, for eksempel leker, hageslanger, bestikk, penner og hagemøbler (leveres gjenvinningsstasjonen eller i restavfallet).

Kan dere hente møbler/avfall som skal til gjenvinningsstasjonen?

Dette er ikke et tilbud som våre gjenvinningsstasjoner har i dag.

Hva gjør jeg med makuleringspapir?

Papirbitene fra en makuleringsmaskin er for små til at vi får sortert dem. Alt makulert papir skal derfor kastes i restavfallet.

Har du større mengder papir som skal makuleres kan private avfallsaktører eller Fretex hjelpe deg med det.