Misbruk av hytterenovasjon

Renovatør i Halsa og Tingvoll kommune, Arve Fløystad tar opp temaet "misbruk av hytterenovasjon". Dette er et problem for mange kommuner. Hytterenovasjonscontainerne er kun for vanlig husholdningsavfall (kjøkkenavfall) fra hytter og fritidsbebyggelse. Farlig avfall, EE-avfall, byggeavfall ol. skal leveres på miljøstasjonen.

Les artikkel i iRetur 1-2016. (PDF, 4 MB)