Brenning av bål

Selv med gode returordninger, er det fortsatt mange som brenner bål for å kvitte seg med avfall. Dette på tross av at brenning av avfall er å betrakte som miljøkriminalitet.