Blanksekker på gjenvinningsstasjonen

Vi innfører blanksekker på våre gjenvinningsstasjoner fra nyttår. Blanke sekker får du kjøpt i dagligvarebutikker og ellers der du tidligere har kjøpt svarte sekker.