iRetur - Informasjonsmagasin

Her finner du nyheter, fakta, råd og praktiske tips om renovasjon, avfall og gjenvinning. Tømmekalender for det neste halve året for din kommune er også en del av bladet som kommer i din postkasse 2 ganger i året.

iRetur leveres til din postkasse to ganger i året, i juni og november. Hver kommune får sin egen utgave av iRetur. Baksiden av bladet viser tømmekalender for den aktuelle kommunen. Innholdet i bladet er ellers det samme.

Kommunene sender ikke ut tømmekalendere i posten lenger. Da er det viktig å ta vare på kalenderen i iRetur. Den kan enkelt rives av bladet når du har lest det ferdig. Tømmekalenderen finnes også elektronisk og kan skrives ut om det er ønskelig.

 

Det tidligere informasjonsmagasinet til NIR het Ren Info.

Har du spørsmål, eller tips om tema, ta gjerne kontakt!