Tømmekalender Kristiansund kommune

Finn din tømmedag og hvilken fraksjon som hentes hos deg denne uka.

Tømmekalenderen finner du her og i siste utgave av iRetur som kommer i din postkasse i juni og november. Du kan også finne tømmekalenderen på kommunens hjemmeside.

Kristiansund har tømmekalender som viser hvilken uke restavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje blir hentet hos deg. Det er også en oversikt som viser hvilken ukedag avfallet hentes på din adresse.