Når henter vi avfallet i Tingvoll?

NB! I tømmekalenderen for 1. halvår 2020 som er trykket i iRetur, har henting av matavfall falt ut. Vi skal selvsagt fortsette med henting av ditt matavfall på samme dag som restavfallet.