Rauma kommune

Rauma kommune har gjort vedtak om å bli RIR-kommune fra 01.01.2020. Vi jobber for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Tømmekalender for 2. halvår 2019 er derfor overført til RIR. Du vil finne mer info om kalender og nye ordninger på www.rir.no