Klær og tekstiler

Vi ønsker å øke folks bevissthet rundt gjenbruk og gjenvinning av tekstiler. Mange er flinke til å gi bort klær de ikke bruker, men fortsatt havner altfor mye tøy i restavfallet.

Klikk for stort bilde

Alle slags sko og tekstiler skal leveres i innsamlingsboksen. Helt og fint eller utslitt og ødelagt. Alt kan leveres, så lenge det er tørt, rent og kommer i en lukket pose.

Tekstilene blir OMBRUKT - REPARERT - OMGJORT - GJENVUNNET til nye produkter.

Sko og tekstiler er ikke avfall. I dag havner over 50% av tekstilene i restavfallet. Sko og tekstiler skal i innsamlingsboksen - så lenge det er rent og tørt.

 

Noen trenger det du ikke har bruk for:

Spar ressurser - Spar miljøet - Skap arbeidsplasser ..... over hele verden!

Finn ut hvor du kan levere tekstiler i din kommune.

 

Hva  skjer med klær, sko og tekstiler?

Det er Fretex Midt-Norge AS (Frelsesarmeen) som står for håndtering av tekstiler for ombruk og gjenvinning i NIR-området. Klær, sko og tekstiler fraktes til Fretex i Trondheim, hvor alt sorteres etter størrelser og typer. Fretex selger noe i egne butikker rundt om i Norge. Dette dekker Frelsesarmeens kostnader med å sende det øvrige til u-hjelpsprosjekter og lignende rundt om i verden.

 

Få tips om redesign fra Kristin Jørgenvåg. Hun kom på andreplass i NRK-serien "Symesterskapet".