Farlig avfall

Farlig avfall er skadelig for mennesker og miljø. Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall. Dette leveres gratis på gjenvinningsstasjonen.

Eksempel på farlig avfall:

Rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser og gass, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilprodukter, eternitt og plantevernmidler.

Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall. Du kan også sjekke på Er det farlig.no. I de fleste kommuner er kostnadene forbundet med farlig avfall fra husholdninger inkludert i renovasjonsgebyret. Dermed blir det gratis å levere dette avfallet.

Husk at farlig avfall helst skal leveres i originalemballasje. Alternativt kan du bruke annen sikker emballasje merket med hva den inneholder.

 

NIR har innsamlingsaksjoner to ganger i året, hvor farlig avfall blir samlet inn i samarbeid med Veglo. Dette annonseres i god tid ut i kommunene.

Avfallssymbol Farlig avfall - Klikk for stort bildeAvfallssymbol Farlig avfall

Kontaktinformasjon

Pål Harstad
Miljøingeniør
E-post
Mobil 458 64 460

NIR-tømmeapp, gjenvinningsstasjoner, farlig avfall, hjemmekompost og HMS