Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som elektrisk og elektronisk avfall når de skal skal kasseres. Dette er gratis å levere på miljøstasjonen.

Det finnes mange miljøgifter i elektrisk og elektronisk avfall
(EE-avfall). For eksempel inneholder kjølemøbler klimagasser, og kvikksølv finnes i blant annet sparepærer, frysere, strykejern og mokkamastere. Når du leverer EE-avfallet ditt til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slippes ut.

Alle produkter som går på strøm eller batteri leveres som EE-avfall. Disse produktene kan leveres gratis til buttikker som selger dem uten at du må kjøpe nytt. Som privatperson kan du også levere dette avfallet gratis til miljøstasjonen i din kommune.

Eksempel på EE-avfall:

Vaskemaskiner, komfyrer, mikroovner, kjøleskap, frysere, klokker, strykejern, TV, radioer, mp3-spillere, tørketromler, lommelykter, lysstoffrør, sparepærer, batteri, mobiltelefoner, datautstyr og elektriske leker.

 

Les mer om hvordan du leverer fra deg elektronikk med minne på en sikker måte.

S-retur - Sikker retur av elektronikk med minne