Hytterenovasjon

Dette er en ordning for levering av ordinært husholdningsavfall fra hytter.

De fleste NIR-kommunene har tvungen hytterenovasjon.

Hytteeierne må bringe restavfallet/husholdningsavfallet til containere som er plassert rundt omkring i kommunene. Disse er merket "Hytterenovasjon".

Oppdal kommune har ikke egne hyttecontainere. Her skal hytteeierne levere restavfallet på returpunktene.

Alt annet avfall må leveres til miljøstasjonen, returpunktene eller til andre godkjente mottak.

Ta kontakt med din kommune for spørsmål om hytterenovasjon.