Smøla, gjenvinningsstasjon Sætran

På gjenvinningsstasjonen kan du levere avfall gratis til gjenvinning, slik som papir og papp, tekstiler, hvitevarer, elektriskeapparat, farlig avfall, spillolje og bilbatteri. Annet avfall er gebyrbelagt.

Kontaktinformasjon

Gjenvinningsstasjonen Sætran
Brødrene Sætran
Telefon 71 54 02 04
Birger Træthaug
Smøla kommune, fagkonsulent tekniske tjenester, vakt og beredskap
E-post
Telefon 71 54 46 17

Åpningstider

Onsdag: kl. 12.00 - 18.00
Fredag:  kl. 12.00 - 15.30

Adresse

Brødrene Sætran AS
6570 Smøla