Oppdal gjenvinningsstasjon

Husholdnings- og hytteabonnenter leverer sortert avfall, herunder farlig avfall gratis til gjenvinningsstasjonen. Den som bringer avfallet, anses som eier av avfallet inntil avfallet er overtatt av Oppdal gjenvinningsstasjon.

 

Bildekk, døde dyr, ammunisjon/sprengstoff og medisinrester tas ikke i mot, men henvises til egne mottak/ordninger.

Kontaktinformasjon

Oppdal gjenvinningsstasjon
Telefon 72 40 16 55
Vidar Sundseth
Oppdal kommune, avdelingsingeniør
E-post
Telefon 72 40 16 45

Åpningstider

For levering fra boliger og hytter:
Mandag: Kl. 10.00-15.00
Tirsdag: Kl. 10.00-15.00
Onsdag: Stengt
Torsdag: Kl. 13.00-18.30
Fredag: Kl. 10.00-15.00
Annenhver lørdag (i partallsuker): Kl. 10.00-14.00

For levering fra næring:
Mandag: Kl. 10.00-15.00
Tirsdag: Kl. 10.00-15.00
Onsdag: Stengt
Torsdag: Kl. 13.00-15.00
Fredag: Kl. 10.00-15.00
Lørdag: Stengt

Adresse

Ålmvegen 50
7340 Oppdal