Hvor leverer du avfallet?

Avfallet som ikke blir hentet hjemme hos deg må du selv levere. Det kan leveres til gjenvinningsstasjon, returpunkt eller gjenbruksbutikken.

Gjenvinningsstasjon:

Rundt om i de ni kommunene våre finner du gjenvinningsstasjoner hvor du kan kvitte deg med avfall som ikke hører hjemme i din egen søppeldunk. Gjenvinningsstasjonene er bemannet, og kun tilgjengelig i åpningstiden. Her kan du levere de fleste typer avfall. Sjekk din kommune for åpningstider og priser for levering på gjenvinningsstasjonen.

 

Returpunkt:

Dette er containere som er satt ut rundt om i kommunene for å gjøre det enkelt å sortere og kaste klær, papp, glass og metall. Returpunktene er ubemannet og det er gratis å levere.

 

Gjenbruksbutikk:

Her kan du levere møbler og bruksgjenstander som er i god stand og som kan være til nytte for andre. Det koster ingenting å levere til gjenbruksbutikkene, men de har rett til å avvise gjenstander. Ta kontakt med din gjenbruksbutikk om du har spørsmål.

 

Hytterenovasjon:

Dette er containere merket med hytterenovasjon, som er satt ut i hytteområder. Her leveres husholdningsavfall fra hytter, ikke vanlige husstander. Noen hytterenovasjonspunkt har også papir og glasscontainere. NIR-kommunene har forskjellige ordninger for hytterenovasjon. Sjekk din kommunes hjemmeside for nærmere detaljer.