vinter

Renovatørene gjør sitt beste for å komme frem til dunker og containere på vinterføre, men de trenger din hjelp for å kunne tømme alle avfallsdunkene.

iRetur nr

Her kan du blant annet lese om hvordan du kan redusere matsvinnet hjemme, hvorfor vi nå skal begynne med blanke sekker på miljøstasjonene og hvordan du skal sortere restavfallet. Her finner du også tømmekalenderen for din kommune for 1.halvår 2019.

Avfallssymbol Farlig avfall (grå)

Vi kommer rundt i kommunene i oktober og november. Her samler vi inn blant annet spillolje, malingsrester, batterier, plantevernmidler, løsemidler m.m., samt elektrisk og elektronisk avfall fra husholdning.