Vrakpant på campingvogner

Du får nå også vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Kjøretøyet leveres til en godkjent biloppsamler på samme måten som ved vraking av biler.

Biloppsamlere har imidlertid ikke plikt til å ta imot de kjøretøyene det nå innføres vrakpant for, så det kan være smart å ta kontakt med dem for å sjekke å forhånd.

Det utbetales følgende beløp ved vraking:

  • Campingvogner og bobiler: 3000 kr
  • Lastebiler: 5000 kr
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kr
  • Den ordinære vrakpanten på 3000 kr for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres.

 

Vrakpantordningen

I 2016 vedtok Stortinget å utvide vrakpantordningen til flere typer kjøretøy for å gi eiere av campingvogner, bobiler, lastebiler, mopeder m.m. en økonomisk motivasjon til å levere inn kjøretøyet til godkjente mottak

Miljødirektoratet administrerer ordningen i samarbeid med Skatteetaten.

Skatteetaten betaler ut vrakpanten til eier og driftsstøtten til biloppsamlere.

Du kan lese mer om ordningen på www.skatteetaten.no


Vrakmelding

Når du leverer kjøretøy til et godkjent mottak, vil du få utlevert en vrakmelding som dokumentasjon.

Den som leverer kjøretøy til vraking må fremvise legitimasjon og oppgi nødvendige opplysninger til mottaket, slik at vrakpant kan utbetales til den rette eier.

Fødsels-/ organisasjonsnummer og kontonummer, vil av sikkerhetsgrunner ikke fremkomme på utskrevet vrakmelding.

Siste kjennemerke må kunne dokumenteres med for eksempel vognkort, kvittering for innleverte skilter eller forsikringspapirer.

Vrakmeldingen oversendes elektronisk fra biloppsamlingsplassen til Skatteetaten, som utbetaler vrakpant til oppgitt pantemottaker og kontonummer.

Etter at vrakmeldingen er registrert ved biloppsamlingsplassen kan den ikke omgjøres og kjøretøyet vil bli hugget.