Velkommen til vårt nye nettsted!

Vi i NIR ønsker å gjøre det enklere å finne informasjon om renovasjon og gjenvinning. Vi har lagt opp det nye nettstedet basert på henvendelser vi får fra dere ute i kommunene. Hva er det dere vil ha svar på?

Her finner du informasjon om avfallshåndtering i din kommune. Hva koster det, når henter vi, hvor leverer du og hvordan sorterer du? Her vil du også finne nyheter og tips om aktuelle tema innen avfall og gjenvinning. Åpningstider på miljøstasjonen, kontaktpersoner rundt om i kommunene, hvor er det nærmeste returpunktet eller hytterenovasjon.

Er det noe du lurer på og ikke finner svar på, send oss en melding eller ring oss.

Kommunestyret i Halsa har 8. november 2018 i sak 40/18 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Kommunestyret i Averøy har 5. november 2018 i sak 55/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Her kan du blant annet lese om hvordan du kan redusere matsvinnet hjemme, hvorfor vi nå skal begynne med blanke sekker på miljøstasjonene og hvordan du skal sortere restavfallet. Her finner du også tømmekalenderen for din kommune for 1.halvår 2019.

En ny og forbedret versjon av tømmeappen er nå lansert. Vi hadde noen problemer med den første versjonen som nå er fikset. Appen er nå mer oversiktlig og enklere å bruke.

   

 

Vi ønsker å øke folks bevissthet rundt gjenbruk og gjenvinning av tekstiler. Mange er flinke til å gi bort klær de ikke bruker, men fortsatt havner altfor mye tøy i restavfallet.

De to interkommunale renovasjonsselskapene NIR og HAMOS skal utrede muligheten for å bli et stort felles miljøselskap.

Du får nå også vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Kjøretøyet leveres til en godkjent biloppsamler på samme måten som ved vraking av biler.

Planlegg smartere, spar ressurser og få til et mer bærekraftig arrangement. Grønt Punkt Norge har laget en veileder for god avfallshåndtering på konserter, festivaler og andre utendørsarrangement.

Fra 1. oktober 2017 gjelder ny returordning for fritidsbåter (med unntak av aluminiumsbåter) som skal til gjenvinning. Kommunene har nå plikt til å tilby gratis mottak av båter under 15 fot, uten motor.