Velkommen til vårt nye nettsted!

Vi i NIR ønsker å gjøre det enklere å finne informasjon om renovasjon og gjenvinning. Vi har lagt opp det nye nettstedet basert på henvendelser vi får fra dere ute i kommunene. Hva er det dere vil ha svar på?

Her finner du informasjon om avfallshåndtering i din kommune. Hva koster det, når henter vi, hvor leverer du og hvordan sorterer du? Her vil du også finne nyheter og tips om aktuelle tema innen avfall og gjenvinning. Åpningstider på miljøstasjonen, kontaktpersoner rundt om i kommunene, hvor er det nærmeste returpunktet eller hytterenovasjon.

Er det noe du lurer på og ikke finner svar på, send oss en melding eller ring oss.

Avfallssymbol Farlig avfall (grå)

Vi kommer rundt i kommunene i oktober og november. Her samler vi inn blant annet spillolje, malingsrester, batterier, plantevernmidler, løsemidler m.m., samt elektrisk og elektronisk avfall fra husholdning. 

Kommunestyret i Oppdal har 15. november 2018 i sak 116/2018 vedtatt å tildele Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR) enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Kristiansund bystyre har 18. desember 2018 i sak 18/92 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfallet som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Last ned NIR-tømmeappen for å få oversikt over endring i rutene i jula. Her er en oversikt over endrede åpningstider på miljøstasjonene.

Fra årsskiftet er det slutt på å ta imot svarte avfallssekker på gjenvinningsstasjonene. Da må du bruke gjennomsiktige sekker (blanke sekker) på restavfall som leveres i sekk. Økte nasjonale og internasjonale krav om materialgjenvinning er bakgrunnen for den nye ordningen.

Kommunestyret i Smøla har 6. november 2018 i sak 52/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

 

Renovatørene gjør sitt beste for å komme frem til dunker og containere på vinterføre, men de trenger din hjelp for å kunne tømme alle avfallsdunkene.

Kommunestyret i Sunndal har 21. november 2018 i sak 92/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Kommunestyret i Aure har 25. oktober 2018 i sak 48/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.