Ansattoversikt


Kontakter i kommunene

Ansatte i avdelingen Kontakter i kommunene
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tingvoll kommune, avdelingsingeniør VAR 71 53 24 34 997 42 153

Kontaktperson slamtømming

Ansatte i avdelingen Kontaktperson slamtømming
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tingvoll kommune, avdelingsingeniør VAR 71 53 24 34 997 42 153