Ansattoversikt


Kontakter i kommunene

Ansatte i avdelingen Kontakter i kommunene
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Smøla kommune, fagkonsulent tekniske tjenester, vakt og beredskap 71 54 46 17

Kontaktperson slamtømming

Ansatte i avdelingen Kontaktperson slamtømming
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Smøla kommune, fagkonsulent tekniske tjenester, vakt og beredskap 71 54 46 17