Ansattoversikt


Kontaktperson slamtømming

Ansatte i avdelingen Kontaktperson slamtømming
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppdal kommune, tekniske tjenester 72 40 11 51
Averøy kommune, ingeniør- vei, vann og avløp 71 51 35 43
Kristiansund kommune, avdelingsingeniør drift, 71 57 43 15
Aure kommune, avdelingsingeniør renovasjon 71 64 74 47 416 54 152
Sunndal kommune, teknisk sjef 907 22 223
Rauma kommune, avdelingsleder Vann, Avløp, Renovasjon 71 16 66 35
Smøla kommune, fagkonsulent tekniske tjenester, vakt og beredskap 71 54 46 17
Tingvoll kommune, avdelingsingeniør VAR 71 53 24 34 997 42 153
Halsa kommune, avdelingsingeniør 71 55 96 22