Lover og forskrifter

Her finner du lenker til sentrale lover og forskrifter - de som gjelder for hele landet - og lokale forskrifter som gjelder for din kommune.

 

Sentrale lover

 

Arbeidsmiljøloven (http://www.lovdata.no/all/hl-2...)
 
Forurensningsloven (http://www.lovdata.no/all/nl-1...)
 
Kommunehelsetjenesteloven (http://www.lovdata.no/all/nl-1...)
 
Kommuneloven (http://www.lovdata.no/all/hl-1...)
 
Lov om interkommunale selskaper (http://www.lovdata.no/all/hl-1...)
 
Lov om offentlige anskaffelser (http://www.lovdata.no/all/hl-1...)
 
Smittevernloven (http://www.lovdata.no/all/nl-1...)

 

Sentrale forskrifter

Forskrift om asbest. (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
 
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). (http://www.lovdata.no/for/sf/m...)
 
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). (http://www.lovdata.no/for/sf/m...)
 
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
 
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. (http://www.lovdata.no/for/sf/m...)
Omhandler avløpsslam.
Forskrift om Klagenemnda for miljøinformasjon. (http://www.lovdata.no/for/sf/m...)
 
Forskrift om konsekvensutredninger. (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
 
Forskrift om offentlige anskaffelser. (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
 
Forskrift om sterilisering av avfall til dyrefôr (http://www.lovdata.no/for/sf/l...)
 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
 
Forskrift om særavgifter. (http://www.lovdata.no/for/sf/f...)
Sluttbehandlingsavgiften.
Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. (http://www.lovdata.no/for/sf/m...)

 

Lokale forskrifter

Forskrift for husholdningsavfall og slamavskillere, Aure kommune (http://www.aure.kommune.no/Fil...)
 
Forskrift for husholdningsavfall og slamavskillere, Averøy
 
Forskrift for husholdningsavfall og slamavskillere, Halsa
 
Forskrift for husholdningsavfall, Kristiansund kommune (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
 
Forskrift for husholdningsavfall, Rauma kommune (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
 
Forskrift for husholdningsavfall, Sunndal kommune (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
 
Forskrift for slam fra slamavskillere, privet, tette tanker mv., Sunndal kommune (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
 
Forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker, Kristiansund kommune (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
 
Forskrift om husholdningsavfall, Oppdal kommune (https://lovdata.no/dokument/OV...)
 
Forskrift om husholdningsavfall, Tingvoll kommune (https://lovdata.no/dokument/OV...)
 
Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Kristiansund kommune (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
 
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Kristiansund kommune (http://www.lovdata.no/cgi-wift...)
Publisert av Hilde Ødegaard Harstad. Sist endret 09.03.2016
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?
   

Søk

Login for redigering Login for redigering