Aksjonsdag for innsamling av farlig avfall og elektronisk avfall fra husholdningene

I samarbeid med Veglo AS arrangerer NIR innsamling av farlig avfall fra husholdningene. Dette innbefatter blant annet spillolje, malingsrester, batterier, plantevernmidler, løsemidler m.m., samt elektrisk og elektronisk avfall fra husholdning. 

Veglos biler kommer innom de 9 NIR-kommunene på forskjellige dager. Finn ut hvilke dager og hvor du kan levere  der du bor ved å velge din kommune i listen nedenfor.

Aksjonen kommer i tillegg til ordinær innlevering i den enkelte kommune. Det er GRATIS levering for husholdninger. Spillolje og batterier fra landbruk og næringslivet er også gratis, mens annet farlig avfall må det betales for. 
 
Næringsliv og landbruk må gjøre seg kjent med og registrere seg på nettsiden www.avfallsdeklarering.no før aksjonsdagen, og kan med fordel opprette fullmakt til Veglo for å forenkle registreringen av avfallet.
 
Det er ikke tillatt å sette igjen farlig avfall før bilen ankommer plassen.